Alla pratar vi om den
men hur många vet vad den är?

Vadå? Offentlig Ekonomi

Offentliga sektorns gränssnitt är ungefär lika användar-vänligt som datorerna var på -70 talet.

Samtidigt är det viktigt att vi förstår hur våra gemensamma tillgångar används. Boken är skriven för att göra offentliga sektorn mera tillgänglig. Efter du har läst den har du bra kunskap om vår spretiga offentliga sektor och kan själv skilja väsentligheter från oväsentligheter. Du kommer att kunna ställa de frågor som är viktiga för just dig, för ditt uppdrag och för allmänheten. Du kommer att få ett grepp om hur de olika aktörerna och delarna i offentliga världen hänger ihop.

Genom de ”topplistor” som finns i varje kapitel så kan du snabbt se, och förstå, vilka utgifter som är stora och små.

Jag använder symboler för att förenkla begriplighet. Boken beskriver hur Kungarikets vilja genomförs genom Storbönder och Pigor/Drängar. Storbönderna viss självständighet i förhållande till Kungen. Pigan och Drängen jobbar direkt under Kungen. Storbönderna är kommun och Landsting. Pigor o drängar är de statliga myndigheterna och Kungen är staten.

Det här är en snabb-kurs i att begripa vår gemensamma skatt-kista, den offentliga ekonomin. Häng med!

Beställa olika Topplistor

Du kan välja att beställa en, eller flera av följande topp-listor som PDF fil:

Hushållen - Offentliga ekonomin - Staten - Myndigheter - Transfereringar - Kommun - Landsting

Topplistor

Varje topplista anges:

  • Med utgifter rangordnade. Högsta utgiften först och lägsta sist
  • Med stopp ljus symbol som beskriver ”hemvist”, vilken offentlig enhet som hanterar utgiften
  • Som andel av valt områdes utgifter
  • som andel av totala offentliga ekonomin
  • som andel av BNP

 Pris per Topplista: 20 kr

Snabbkurs i Offentlig Ekonomi

2 dagar på Chateau Garreau i Frankrike

Den Offentliga ekonomin är komplex och består av många olika aktörer, många delar med olika sätt att organisera och redovisa offentliga utgifter. Det är svårt att se hur turerna mellan aktörer går eftersom redovisningar sker i olika system. De ”pratar” inte med varandra. Detta kan leda till att man tappar kollen på helheten och att man lägger krut på oväsentligheter i Offentlig ekonomi och tvärtom, d.v.s. glömmer de stora sakerna.

Kursen lär dig förstå samband mellan olika aktörer och redovisningar i Offentlig ekonomi på ett lekfullt sätt. Du kommer att få känsla för om 10 miljarder är mycket eller lite i olika sammanhang.

Stäng meny
×
×

Kundvagn